Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมนบอร์ด

เมนบอร์ด เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า เมนบอร์ด (Mainboard) กันมาบ้าง แต่หารู้ไม่ว่าจริงๆ แล้วมันยังมีชื่อเรียกอีก 2 ชื่อคือนั่นก็คือ มาเธอร์บอร์ด (Motherboard) หรือ MOBO

Read More »

พาวเวอร์ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย แหล่งจ่ายไฟหรือที่มักจะเรียกทับศัพท์ว่าเพาว์เวอร์ซัพพลาย เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งทำหน้าที่แปลงสัญญาณ ไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งกำเนิดให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยความต่างศักย์ที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยมีสายเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ภายในเครื่อง ซึ่งในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าดังกล่าวนี้จะก่อให้เกิดความร้อนขึ้นด้วย ดังนั้นภายในแหล่งจ่ายไฟจึงต้องมีพัดลมเพื่อช่วยในการระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะการที่เครื่องมีความร้อนที่สูงมาก ๆ นั้น อาจจะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ประกอบภายในเครื่องได้ง่าย ปกติแล้วมักจะไม่ค่อยมีการเลือกซื้อพาว์เวอร์ซัพพลายกันนักถ้าไม่ใช่เนื่องจากตัวเก่าที่ใช้อยู่เกิดเสียไปโดยมากเราจะเลือกซื้อ มาพร้อมกับเคส

Read More »

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ ความหมายซอฟต์แวร์ (software) คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนการที่คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นจึงขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงาน จึงต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์มีมาก โดยแบ่งได้ 2 ชนิด ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Read More »

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ ความหมายซอฟต์แวร์ (software) คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนการที่คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นจึงขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงาน จึงต้องเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์มีมาก โดยแบ่งได้ 2 ชนิด ได้แก่

  1. ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)
  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

 ซอฟต์แวร์ ระบบ (system software)

ซอฟต์แวร์ หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานการทำงาน ติดต่อการทำงาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ software ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ในการจัดการ ระบบ ดูแลรักษาเครื่อง การแปลภาษา ระดับต่ำ หรือระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจซึ่งแบ่งลักษณะการทำงาน ได้ดังนี้

  1. ระบบปฏิบัติการ (operating system)
  2. ตัวแปลภาษา (language translator)
  3. ยูทิลิตี้ (utility program)
  4. ดีไวซ์ไดเวอร์ (device driver หรือ driver)

ระบบปฏิบัติการ (operating system)

ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์ (hardware) กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้อีกที โดยจะทำหน้าที่ควบคุมการแสดงผล การทำงานของฮาร์ดแวร์ ให้บริการกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปในการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ และจัดสรรการใช้ทรัพยากรระบบ (resources) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วไประบบปฏิบัติการนั้น ไม่ได้มีแต่เฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์หลายชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา พีดีเอ แท็บเล็ตต่างๆ โดยจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ และติดต่อกับผู้ใช้ผ่านโปรแกรมประยุกต์ (application) ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Windows, Linux, Mac OS, Solaris, Ubuntu ส่วนตัวอย่างของระบบปฏิบัติการใช้มือถือได้แก่ Windows Mobile, iOS, Android เป็นต้น  โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  • software OS เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง OS โดยส่วนใหญ่จะเป็น software OS เนื่องจากสามารถปรับปรุง แก้ไข พัฒนาได้ง่ายที่สุด พาวเวอร์ซัพพลาย
  • firmware OS เป็นโปรแกรมส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือ ไมโครโปรแกรม (microprogram) ซึ่งเกิดจากชุดคำสั่งที่ต่ำที่สุดของระบบควบคุมการทำงานของ cpu หลายๆ คำสั่งรวมกัน การแก้ไข พัฒนา ทำได้ค่อนข้างยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง
  • hardware OS เป็น OS ที่สร้างจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทำหน้าที่เหมือน software OS แต่เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ ทำให้การปรับปรุงแก้ไขทำได้ยาก และมีราคาแพง
 
รูปภาพตัวอย่างสัญลักษณ์ระบบปฏิบัติการบนมือถือ
แหล่งที่มารูปภาพ http://hitech.sanook.com/937454/

 

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

1. ติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) เนื่องจาก OS ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์หลัก คือ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการทำงานแก่ผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องทราบการทำงานของฮาร์ดแวร์ ก็สามารถทำงานได้โดยง่าย ดังนั้นจึงต้องมีส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งาน การติดต่อผู้ใช้มี 2 ลัษณะคือ
1) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่ง (command-line user interface) ติดต่อกับผู้ใช้โดยผู้ใช้ต้องป้อนคำสั่งทีละคำสั่ง

รูปภาพตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่ติดต่อแบบบรรทัดคำสั่ง

     2) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก (Graphical User Interface : GUI) ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยองค์ประกอบกราฟิก เมนบอร์ด
เช่น ไอคอน (icon) แทนคำสั่ง โปรแกรม  หน้าต่าง (window) เพื่อแสดงขอบเขตการทำงานของโปรแกรมบนเดสก์ทอป

รูปภาพตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่ติดต่อแบบกราฟิก

2. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
OS เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฮาร์ดแวร์ โดยผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในการทำงานของฮาร์ดแวร์
ดังนั้น OS จึงมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เหล่านั้นแทนผู้ใช้ โดยจะมีส่วนประกอบเป็นรูทีน (ชุดคำสั่ง) ต่างๆ ซึ่งจะควบคุมอุปกรณ์แต่ละชนิด    3. จัดสรรทรัพยากรในระบบ
ในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้มีจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้การประมวลผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ Dos6.22 , windows7, windows8, Macintosh Mac OS X 10, Unix, Linux และระบบปฏิบัติการมือถือ ตัวอย่างได้แก่ android, ios, windows phone

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ

1. Dos (Disk Operating system) ตัวอย่างไดแก่ Dos6.22

2. Windows ตัวอย่างไดแก่ windows7,windows8

     
 

3. Macintosh Mac OS X 10 , OS X 10

4. Unix ตัวอย่างไดแก่ Solaris , AIX

5. Linux ตัวอย่างไดแก่ red hat , UBUNTU , LinuxTLE

6. ระบบปฏิบัติการมือถือ ตัวอย่างไดแก่ android, ios , windows phone ซอฟต์แวร์